Kontakta oss!

Laboratorium

Kvalitetslaboratorium för felanalys

Våra kvalitetslaboratorier utför analyser och kontroller i förebyggande syfte men även när något trots allt går fel. Vi utgår från IPC, våra utökade krav och kundens specifikation vid kvalitetskontroll. MMAB har ett nära samarbete med våra leverantörer genom vårt erfarna team i Kina.

Vi har byggt upp en tillförlitlighet och kunskap som gör att våra leverantörer i Kina genomför åtgärder utifrån resultatet av våra egna kontroller och analyser utförda i Sverige. Vi genomför även stickprovskontroll av mönsterkort från nya leverantörer och specifika artiklar. Genom externa partners kan vi även genomföra 3D-röntgen, SEM, EDX, och FT-IR. 

En del av de kontroller vi utför:

MMAB Group