Kontakta oss!

Miljöarbete

Miljöarbete

Malmö Mönsterkort ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling och bedriva ett aktivt målstyrt arbete för att minska egna och våra kunders miljöpåverkan. Vi skall bidra till en bättre miljö genom att arbeta för långsiktiga miljölösningar såväl inom vår verksamhet, genom utveckling och tekniskt nytänkande, som i relation med kunder, leverantörer och myndigheter.

Vårt eget miljötillstånd för fabriken i Sverige ger oss ett försprång i miljöfrågor överlag när vi utvärderar våra leverantörer i Kina. Med andra ord stannar inte miljöåtagandet vid ett certifikat.

Alla processvätskor och sköljvatten passerar vårt egna reningsverk där metaller och mikroplaster fälls ut och renas i ett flertal olika steg för att slutligen skicka ut det renade vattnet till avloppsnätet.

Läs mer om vårt miljöarbete

Miljöarbete i praktiken

Belastningen på natur och miljö ska begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Logistikkedjor, transporter och affärsresor är också självklara miljöaspekter.

– Våra produktionsenheter i Kina omfattas av regelverk för både utsläpp och vattenkonsumtion. Miljölicenser och reningsanläggningar granskas och följs upp vid leverantörsbesök.

– Samtliga leverantörer i Kina har certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001

– Vår svenska produktion står under tillsyn av Malmö Kommuns Miljöförvaltning då verksamheten är tillståndspliktig, fabriken inrymmer även ett omfattande reningsverk.

– Under senare år har vi genomfört flera förbättringsåtgärder i reningsverket och infört återvinning av kylvatten. Vi fortsätter vårt arbete för att minska vattenförbrukningen.

– Certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 kommer att införas i Sverige under 2021

– Kontinuerlig uppföljning rörande RoHS, REACH, Konfliktmineraler, återvinning och förpackningar gör oss väl uppdaterade och insatta i mönsterkortsbranschens många gånger komplexa miljöåtaganden.

– Vi tar alltid miljöfrågor i beaktande när vi väljer nya leverantörer, processer och förpackningar.

– Optimering av kund- och produktionspaneler för att minimera onödigt spill

– När X-out inte är ett krav tillåts en viss andel defekta kort i kundpanel respektive batch, för att inte kassera fullt fungerande produkter.

Närproducerade mönsterkort
från Sverige

MMAB har investerat tungt i vår produktion i Malmö för att kunna leverera närproducerade mönsterkort snabbt. Vi har även kapacitet för serieproduktion även om vi huvudsakligen levererar prototyper och mindre batcher. Vi tål att jämföras på pris och ledtid. Eftersom vi har huvuddelen av produktionsprocesserna under ett och samma tak och finns nära våra kunder, minimeras transporterna. MMAB är stolta över att våra kunder ser värdet med närproducerade mönsterkort. Tillverkningen i Malmö och våra leverantörer i Kina kompletterar varandra och ger ett mervärde för våra kunder. Detta blev extra tydligt när Covid-19 drabbade leveranser från Kina i början av 2020.

Spetskompetens, arbetstillfällen och inte minst miljöskäl gör lokal produktion i Sverige till ett hållbart och långsiktigt leverantörsval som alternativ och komplement till produktion i Kina.

Läs mer om vårt Fabrikens reningsverk

• Alla processvätskor och sköljvatten passerar vårt reningsverk i fabriken.
• Metaller och mikroplaster fälls ut och renas i ett flertal olika steg.
• pH-värdet justeras för att uppnå vissa reningseffekter och för att neutralisera vattnet.
• Det renade vattnet passerar en mätstation där slumpvisa vattenprover tas automatiskt.
• Vattnet som nu är nära dricksvattenkvalitet skickas slutligen ut till avloppsnätet.
• Vattenproverna skickas till ett oberoende analysföretag.
• Mätningarna redovisas för tillsynsmyndigheten och ska uppfylla miljötillståndet.
• Metallslam från reningsverket skickas iväg separat för metallåtervinning.
• Övriga restprodukter från vår produktion går också till återvinning, som koppar, aluminium, tenn, silver, nickel, guld, elektronikskrot, trä, papper och plast.

Blyfria mönsterkort

RoHS-direktivet implementerades för 15 år sedan och bland ett flertal ämnen som skulle fasas ut i elektronik fanns bly. På den tiden var kunskaperna kring blyfria lod och blyfri varmförtenning relativt begränsade. Detta medförde en lång rad undantag för främst kritiska produkter och användningen av blyat lod förekommer än idag. Det har nu gått mer än ett decennium och det finns nu fler vetenskapliga belägg för att blyad lödning på blyfri varmförtenning fungerar alldeles utmärkt, än det motsatta.

MMAB har forskat mer i ämnet kring blyfritt kontrat blyat, tennwhiskers och andra risker. Vår slutsats är att det inte finns några hinder för att använda blyfri varmförtenning och det finns tillräckligt många motiveringar ur miljösynpunkt för att gå över till blyfritt.

Vi erbjuder fortfarande blyad varmförtenning, men vill gärna att ni tar kontakt med vår tekniska rådgivare för att få veta mer om vad vi kommit fram till rörande blyfri varmförtenning.

MMAB Group