Kontakta oss!

Teknik

Läs mer om Teknik.

Teknisk Rådgivning

Det är viktigt för oss att redan i utvecklingsstadiet ha en nära dialog med dig som kund. Vi följer utvecklingen noga och ställer stora krav på oss själva och våra tillverkare för att kunna erbjuda våra kunder teknisk support, rådgivning och designhjälp. Våra tekniska nyhetsbrev och designguider är alltid kostnadsfria för dig som kund.

 

Kontroll av producerbarhet

När vi tar emot underlag från er undersöker vi även om man kan kostnadsoptimera produktionen ytterligare. Utnyttjas panelen fullt ut? Är ytbehandling, materialval och lageruppbyggnad kostnadseffektivt?

 

Vi vill att du ska göra rätt tekniska val från början. Är vi med i valet av material, ytbehandlingar, layoutförbättringar, lageruppbyggnad och mönsterkortsteknik förbättrar det produktkvaliteten och kortar leveranstiden på dina mönsterkort.

Kurser och seminarier

För projekt och kunder med potential erbjuder vi möjlighet till kurser och seminarier, även på plats vid vår fabrik i Malmö, där vi även erbjuder visning av vår produktionsanläggning.

Kapabilitet

Vi kan leverera de flesta typer av mönsterkort med alla tänkbara tekniska lösningar:

 

  1. Standard 1-32 lager
  2. Flex och flex-rigid
  3. HDI – mikrovia, överpläterad via
  4. Aluminium – Kraft & LED
  5. Stora panelantenner – upp till 2,5m
  6. RF – blanduppbyggnad, impedans
  7. Tjock koppar – upp till 420 um (12 oz )
  8. Djupledsstyrd fräsning, försänkning och spår
  9. Blyfria ytbehandlingar
  10. Lödmask i ett flertal olika färger

Vår kapabilitet är bred och under ständig utveckling. Produktionstekniskt finns det alltid toleranser och materialbegränsningar att ta hänsyn till. Vi kan inte täcka in alla tänkbara produktionstekniska och designmässiga lösningar i våra dokument, så kontakta oss för rådgivning när du har speciella krav eller funderingar på vad som är produktionstekniskt möjligt.

 Ladda ner: Vår kapabilitetsmatris baserad på vår egen produktion i Malmö och våra leverantörer i Asien

Tekniska dokument

MMAB Group ger ut Tekniska nyhetsbrev med jämna mellanrum. Nedan kan du ladda ner nyhetsbrev och andra tekniska dokument.

Om du inte hittar vad du söker har vi en omfattande databas med datablad, konstruktionsregler och tips inom mönsterkortsteknik. Kontakta oss på sales@mmabgroup.com så hjälper vi dig.

Tekniska nyhetsbrev

 Nya investeringar i Flerlagerpress & HASL

 MMAB 50-års jubileum & sommarstängt

 Leveranssituationen & nya borrmaskiner

 Ny AOI och Kvalitetslaboratorium

 Direktexponering installerad i nytt renrum och mer om impedanspassning

 MMAB anställer COO och uppgraderar plätering

 Malmö Mönsterkort förvärvar varumärket Teltex

 Technical Update #10 2019 ”Guldanläggning installerad i Malmö”

 Artikel om MMAB i Elektroniktidningen Nov 2018

 Ladda ner: Technical Update #9 2018 ”Guldtjocklek ned till 0,04 µm”

 Ladda ner: Technical Update #8 2018 ”Guld, tenn eller OSP”

Ladda ner: Technical Update #7 2017 ”Vår senaste registreringsteknik”

 Ladda ner: Technical Update #6 2017 ”Ny etslina i vår svenska fabrik”

 Ladda ner: Technical Update #5 2017 ”IPC klass 3 och utveckling av vår fabrik”

 Ladda ner: Technical Update #4 2017 ”Via i pad och det senaste om vår fabrik”

 Ladda ner: Technical Update #3 2017 ”Nya investeringar i vår fabrik i Malmö”

 Ladda ner: Technical Update #2 2016 ”Koppartjocklek specifikation & verklighet”

 Ladda ner: Technical Update #1 2016 ”Impedans och dielektricitetskonstant”

Kapabilitet

 Ladda ner: Vår kapabilitetsmatris baserad på vår egen produktion i Malmö och våra leverantörer i Asien

 

Kvalitet

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Data collection

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Guaranteed ROI

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Always Online

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Våra utökande krav och IPC

IPC utgör grunden för specifikation och bedömning av produktkvalitet. Vi kompletterar alltid IPC med våra egna utökade krav och styr allt från skikttjocklekar till förpackningskrav. Våra krav följs upp i praktiken i produktionsmiljön och ett systematiskt förebyggande arbete sker genom täta besök och dokumenterade åtgärdsplaner.

Tillförlitlighet genom analyser

Genom att tidigt kommunicera med er som kund kan vi redan i konstruktionsstadiet identifiera potentiella kvalitetsrisker och välja lösningar som ger högst tillförlitlighet. Våra kvalitetslaboratorier kan bistå med analyser och kontroller i förebyggande syfte men också när något trots allt går fel.

Certifieringar

Våra produkter och produktionsprocesser är godkända enligt UL som säkerställer att uppbyggnad och material överensstämmer med vårt godkännande för tillverkning av mönsterkort. Vår svenska produktion är certifierade enligt ISO 9001:2015 Ladda ner: MMAB är certifierat enligt ISO 9001:2015

Vi gör rätt från början

Vi kvalitetskontrollerar alltid mönsterkortsunderlagen före produktionsstart för att upptäcka avvikelser i ett tidigt stadium. Förutom vår omfattande CAM granskning kan våra säljare och tekniker återkoppla och ge förbättringsförslag för högre producerbarhet och tillförlitligare lösningar. Ändringar och tillägg säkerställs och förs alltid vidare om en produkt ska tillverkas i större volymer i en annan fabrik.

Läs mer här

Kvalitetssäkrad logistik, leverantörskvalitet & Kvalitetspolicy

Kvalitetssäkrad logistik

Även våra logistikprocesser är kvalitetssäkrade genom samma systematiska process där vi genom vår långa erfarenhet tidigt kan identifiera speciella uppbyggnader och material som kan påverka ledtid och materialtillgång. Vi analyserar ständigt leveransavvikelser och genom täta avstämningar med produktionsenheterna kan vi bevaka och följa upp logistikflödet för att säkerställa leverans i rätt tid.

Leverantörskvalitet

Våra produktionsenheter i Kina styrs aktivt genom vår närvaro med eget kontor på plats. Medarbetarna i Kina arbetar enligt våra kvalitetsdokument och produktionsenheterna har tydliga instruktioner och specifikationer enligt vår standard. Allt för att säkerställa en jämn kvalitet. Förutom en omfattande leverantörsutvärdering har vi också ett systematiskt arbetssätt för kontinuerlig värdering med åtgärder och uppföljning.
Samtliga produktionsenheter i Kina är UL-godkända och certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vissa leverantörer är också certifierade enligt 16949.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy som sammanfattar våra ambitioner finns att ladda ner här

 Ladda ner: Kvalitetspolicy

MMAB Group