Kontakta oss!

Utveckling

Utveckling

Malmö Mönsterkort har en flexibel produktion i vår svenska fabrik i Malmö.
Kundernas krav, ny teknik och unika lösningar är en del av vår naturliga utveckling av kunskap, maskiner, processer och material, vilket ligger till grund för de investeringar och vår tekniska Roadmap.

 

Förfinade produktionsprocesser

MMAB utvecklar produktionsprocesser och metoder för att ligga i framkant och ständigt höja vår teknik- och kvalitetsnivå. Minskade håldiametrar, hålkragar, ledarbredder och toleranser är vardag och ligger till grund för våra framtida satsningar. Senare år har vi investerat tungt i direktexponering, etsmaskiner, flerlagerpress, ytbehandlingsprocesser och mätutrustningar.

Läs mer om teknikutveckling

Mönsterkortsproduktion bygger idag på i grunden samma produktionstekniska metoder och processer som utvecklades för
40-50 år sedan. Material, maskiner och metoder har förfinats under åren och idag har vi laminat, lödmask och oxidskydd som är betydligt tåligare och tillförlitligare med hög och jämn kvalitet.
Fotolitografiska metoder är i grunden de samma men bygger idag på direktexponering med LED och laser.

Utveckling med kunderna

Tillsammans med våra kunder jobbar vi också delvis med produktutveckling. Vi erbjuder alltid tidig support under er designfas för att säkerställa rätt materialval, producerbarhet och för att undvika vanliga konstruktionsfällor och fel.

En stor del av vår utveckling sker ofta i vår egen fabrik där vi har närhet till samtliga produktionsprocesser och möjlighet att produktutveckla nära kundernas konstruktörer och produktionstekniker. Kunskaper som vi sedan kan transferera till produktion i Kina.

Förpackning

Med fokus på hållbarhet och nya miljökrav utvecklar vi även förpacknings- och logistiklösningar.
Förpackningsmaterial går mot förnybara och återvinningsbara material, allt mindre går till förbränning. Transporter går också att utveckla för att påverka miljö i minsta möjliga mån.

MMAB Group