Kontakta oss!

Hållbarhet

Hållbarhet

En hållbar mönsterkortsproduktion har förstås direkt koppling till ett aktivt miljöarbete.

Mönsterkortstillverkningen i Sverige är reglerad och följs upp noggrant inom en rad med områden, allt från kemikalieanvändning, till utsläpp och vattenförbrukning.
Även mönsterkortstillverkning i Kina omfattas av allt hårdare miljökrav och regleras med miljölicenser.

Hållbarhetsfrågor har många fler grenar än miljöpåverkan. MMAB ska jobba med ansvarsfulla leverantörer som förstår att hållbarhet inte ska stanna vid ett policydokument.

MMAB har fokus på
långsiktighet och hållbara affärer

Malmö mönsterkorts förhållande till våra leverantörer i Kina ska vara ömsesidigt med schyssta villkor. Orimliga affärsvillkor kan inte ge hållbarhet för leverantören, deras anställda och deras underleverantörer.

Som medelstor aktör inom mönsterkortsbranschen och med egen tillverkning i Sverige vill vi tillämpa villkor och förhållningssätt som förutsättningarna vi har i Europa.

Spetskompetens, arbetstillfällen och inte minst miljöskäl gör även lokal produktion i Sverige till ett hållbart och långsiktigt leverantörsval som alternativ och komplement till produktion i Kina.

Ansvarsfulla affärer

Det är viktigt för oss att leverantören får förutsättningar att tillverka och leverera mönsterkort med långsiktighet. Öppenhet i våra affärer och relationer gäller inte bara i samarbetet med våra kunder, utan lika mycket med våra leverantörer. MMABs kontor i Kina har lyckats med att överbrygga mjuka värden i kommunikationen mellan leverantörerna i Kina och vår verksamhet i Sverige och Europa.

Rimliga affärsvillkor, långsiktighet och öppenhet ger förutsättningar för hållbarhet.

Konfliktmineraler

MMAB använder tenn och guld i våra processer och mönsterkort.
Tenn och guld är konfliktmineraler som ska spåras tillbaka till ursprunget, för att kartlägga om vissa metaller kan ha sitt ursprung från högriskområden där konflikter kring metallutvinning och vidareförädling förekommer.

Vi använder oss av Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) via organisationen Responsible Minerals Inititative. CMRT-rapporten kopplas bakåt i leden till våra leverantörer och deras metallleverantörer.

MMAB Group