× Logo

Kontakta oss

Genom att kontakta oss via detta formulär så accepterar du vår privacy policy. Vi använder endast dessa kontaktuppgifter ovan för att kunna komma i kontakt med dig.
 
 
 
 
 

Trading

Malmö Mönsterkort har ett flertal produktionsenheter i Kina. Tillverkning i Kina kan handla om enstaka prototyper för utvecklingsprojekt, till stora volymer med väl utvecklade logistiklösningar. Ett tätt och långvarigt samarbete gör det möjligt att leverera de flesta typer av mönsterkort till konkurrenskraftiga priser och med korta ledtider.

Leverantörsutveckling

Utveckling av befintliga och nya tillverkare är en ständigt pågående process och vi besöker tillverkare med jämna mellanrum för att kunna erbjuda de affärsmässigt bästa lösningarna för våra kunder. Förutom en omfattande leverantörsutvärdering har vi också ett systematiskt arbetssätt för kontinuerlig värdering med åtgärder och uppföljning.

Kvalitetssäkring

Vår egen organisation på plats i Kina jobbar tätt tillsammans med tillverkarna för att kvalitetssäkra och styra logistikprocesserna. Genom att våra medarbetare i Kina tillsammans jobbar i samma affärssystem och utgår från samma kvalitetsledningssystem kan vi jobba på samma sätt som i vår svenska produktion utan glapp mellan prototyper och serieproduktion.

Våra egna kravspecifikationer

Varje del i produktionskedjan styrs av våra egna instruktioner och specifikationer för att säkerställa en jämn kvalitet. Mätningar, rapportering, åtgärder och uppföljning är en naturlig del av vår arbetsprocess för att knyta produktionsenheterna så när som möjligt vår verksamhet i Europa, våra produkter, leveranser och i slutänden våra kunders behov.

Kvalitetssäkrad logistik

Även våra logistikprocesser är kvalitetssäkrade genom samma systematiska process där vi genom vår långa erfarenhet tidigt kan identifiera speciella uppbyggnader och material som kan påverka ledtid och materialtillgång. Vi analyserar ständigt leveransavvikelser och genom täta avstämningar med produktionsenheterna kan vi bevaka och följa upp logistikflödet för att säkerställa leverans i rätt tid. 
 Malmö Mönsterkort AB Telefon: 040-642 46 00
Flygplansgatan 5 Fax: 040-18 92 93
212 39 Malmö, Sweden E-mail: sales@mmabgroup.com
Malmö Mönsterkort AB
Flygplansgatan 5
212 39 Malmö, Sweden
Telefon: 040-642 46 00
Fax: 040-18 92 93
E-mail: sales@mmabgroup.com