× Logo

Kontakta oss

Genom att kontakta oss via detta formulär så accepterar du vår privacy policy. Vi använder endast dessa kontaktuppgifter ovan för att kunna komma i kontakt med dig.
 
 
 
 
 

Kvalitet

Kvalitet är så mycket mer än ett certifikat. Vi jobbar med kvalitet i praktiken och med vår långa erfarenhet från mönsterkortsbranschen vet vi var vi ska lägga fokus.

Våra utökade krav och IPC

IPC utgör grunden för specifikation och bedömning av produktkvalitet. Vi kompletterar alltid IPC med våra egna utökade krav och styr allt från skikttjocklekar till förpackningskrav. Våra krav följs upp i praktiken i produktionsmiljön och ett systematiskt förebyggande arbete sker genom täta besök och dokumenterade åtgärdsplaner.

Tillförlitlighet genom analyser

Genom att tidigt kommunicera med er som kund kan vi redan i konstruktionsstadiet identifiera potentiella kvalitetsrisker och välja lösningar som ger högst tillförlitlighet. Våra kvalitetslaboratorier kan bistå med analyser och kontroller i förebyggande syfte men också när något trots allt går fel.


 

Certifieringar

Våra produkter och produktionsprocesser är godkända enligt UL som säkerställer att uppbyggnad och material överensstämmer med vårt godkännande för tillverkning av mönsterkort.


Vår svenska produktion är certifierade enligt ISO 9001:2015


Ladda ner: MMAB är certifierat enligt ISO 9001:2015

Vi gör rätt från början

Vi kvalitetskontrollerar alltid mönsterkortsunderlagen före produktionsstart för att upptäcka avvikelser i ett tidigt stadium. Förutom vår omfattande CAM granskning kan våra säljare och tekniker återkoppla och ge förbättringsförslag för högre producerbarhet och tillförlitligare lösningar. Ändringar och tillägg säkerställs och förs alltid vidare om en produkt ska tillverkas i större volymer i en annan fabrik.

Kvalitetssäkrad logistik

Även våra logistikprocesser är kvalitetssäkrade genom samma systematiska process där vi genom vår långa erfarenhet tidigt kan identifiera speciella uppbyggnader och material som kan påverka ledtid och materialtillgång. Vi analyserar ständigt leveransavvikelser och genom täta avstämningar med produktionsenheterna kan vi bevaka och följa upp logistikflödet för att säkerställa leverans i rätt tid.

Leverantörskvalitet

Våra produktionsenheter i Kina styrs aktivt genom vår närvaro med eget kontor på plats. Medarbetarna i Kina arbetar enligt våra kvalitetsdokument och produktionsenheterna har tydliga instruktioner och specifikationer enligt vår standard. Allt för att säkerställa en jämn kvalitet. Förutom en omfattande leverantörsutvärdering har vi också ett systematiskt arbetssätt för kontinuerlig värdering med åtgärder och uppföljning.
Samtliga produktionsenheter i Kina är UL-godkända och certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vissa leverantörer är också certifierade enligt 16949.


Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy som sammanfattar våra ambitioner finns att ladda ner här


Ladda ner: Kvalitetspolicy

 
 Malmö Mönsterkort AB Telefon: 040-642 46 00
Flygplansgatan 5 Fax: 040-18 92 93
212 39 Malmö, Sweden E-mail: sales@mmabgroup.com
Malmö Mönsterkort AB
Flygplansgatan 5
212 39 Malmö, Sweden
Telefon: 040-642 46 00
Fax: 040-18 92 93
E-mail: sales@mmabgroup.com