Kontakta oss!

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Vi kvalitetskontrollerar alltid mönsterkortsunderlagen före produktionsstart för att upptäcka avvikelser i ett tidigt stadium. Utöver vår omfattande CAM granskning kan våra säljare och tekniker återkoppla och ge förbättringsförslag för högre producerbarhet och tillförlitligare lösningar. Ändringar och tillägg säkerställs och förs alltid vidare om en produkt ska serietillverkas hos en av våra leverantörer i Kina.

 

Tillförlitlighet genom analyser

När vi tar emot underlag från er undersöker vi även om man kan kostnadsoptimera produktionen ytterligare. Utnyttjas panelen fullt ut?

Är ytbehandling, materialval och lageruppbyggnad kostnadseffektivt?

Vi vill att du ska göra rätt tekniska val från början. Är vi med i valet av material, ytbehandlingar, layoutförbättringar, lageruppbyggnad och mönsterkortsteknik förbättrar det produktkvaliteten och kortar leveranstiden på dina mönsterkort.

UL-godkännande

Mönsterkorten, materialen och produktionsprocesser är godkända enligt UL som säkerställer att uppbyggnad och material överensstämmer med vårt godkännande för tillverkning av mönsterkort. Samtliga produktionsenheter i Kina är också UL-godkända.

UL-godkännandet för fabriken i Malmö har uppdaterats vid flera tillfällen för att motsvara framtida tekniska nivåer med 75 um ledarbredd och mycket tunna innerlager. UL-godkännande innebär omfattande provning hos UL samt oanmälda besök i fabriken med provuttag. Mönsterkorten uppfyller även flamskyddskravet enligt UL94-V0.

IPC och MMABs utökade krav

IPC utgör grunden för specifikation, utförande och bedömning av mönsterkortskvalitet. Vi kompletterar alltid IPC med våra egna utökade krav och styr allt från skikttjocklekar till förpackningskrav.

Våra krav följs upp i praktiken i produktionsmiljön och ett systematiskt förebyggande arbete sker genom täta besök och dokumenterade åtgärdsplaner.
MMAB utgår från IPC klass 2 som grund och kan erbjuda IPC klass 3 vid behov.
Att tolka och tillämpa IPC kan vara en utmaning, vi hjälper gärna till med frågor som rör IPC och kan svara på det mesta som rör IPC-standarder för mönsterkort.

Leverantörskvalitet

Våra produktionsenheter i Kina styrs aktivt genom vår närvaro med eget kontor på plats. Medarbetarna i Kina arbetar enligt våra kvalitetsdokument och produktionsenheterna har tydliga instruktioner och specifikationer enligt vår standard. Allt för att säkerställa en jämn kvalitet. Förutom en omfattande leverantörsutvärdering har vi också ett systematiskt arbetssätt för kontinuerlig värdering med åtgärder och uppföljning. Samtliga produktionsenheter i Kina är UL-godkända och certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vissa leverantörer är också certifierade enligt IATF 16949.

MMAB Group